"İyi Olmak Kolaydır, Zor Olan Adil Olmaktır"

Victor Hugo

Son Yayınlananlar

Çeşitli hukuksal konularda hazırladığımız yazılarımızdan...

İMZASIZ BORDROLARDAKİ ÖDEMELER SADECE MAHSUP EDİLİR

"İşçinin imzasını içermeyen bordrolarda fazla çalışma tahakkuku yer aldığında ve tahakkukta yer alan miktarların karşılığı banka hesabına ödendiğinde, tahakkuku aşan fazla çalışmalar her türlü delille ispatlanabilir. Tahakkuku aşan fazla çalışma hesaplandığında, bordrolarda yer alan fazla çalışma ödeme tutarları mahsup edilmelidir." (Y9HD, T.16/04/2019, E.2017/10160, K.2019/8879) Mahkemece fazla mesai, hafta tatili, ulusal bayram ...

RESMİ NİKAH OLMADAN BİRLİKTE YAŞAMA SONA ERDİĞİNDE KADININ MANEVİ TAZMİNAT

"Somut olayda, tarafların akraba oldukları, 2010 yılı Eylül ayında ailelerin bilgisi dâhilinde toplumsal gelenekler yerine getirilerek davacının ailesinin bulunduğu ...’ye bağlı köyde dinî tören ve düğün yaparak evlendikleri, ...’nde davalının ailesi ile birlikte yaşamaya başladıkları, bu durumun 3 yıl sürdüğü, bu süre içerisinde resmi nikahın yapılmadığı ve bunun sonucunda davacının ...

İŞYERİ DIŞINDA UYUŞTURUCU KULLANMAK GEÇERLİ FESİH NEDENİDİR

Yargıtay 22HD, E.2018/14275, k.2018/22132 "Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davalı işveren nezdinde 22/09/2008 tarihinde işe başladığını, müvekkilinin ... sözleşmesinin 12/02/2016 tarihinde haksız feshedildiğini belirterek işe iadesini talepetmiştir.... Somut olayda, vinç operatörü olarak çalışan davacının ... sözleşmesi, 12.02.2016 tarihi itibariyle davacı işçinin hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle şirketin itibarının zedelendiği ve şirketin zor duruma ...

İŞÇİNİN SAĞLIK SEBEBİYLE HAKLI FESHİ

YARGITAY22 HD, T.01/12/2015, E.2014/17480, K.2015/30265 "İşyeri hekimince verilen raporda davacının yaptığı işte çalışabileceği belirtilmiş ise de meslek hastalığı teşhisi Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi tarafından konulmuştur. Davacı davalıya ait işyerinde kumlama işinde çalışmış, işten ayrıldıktan sonra girdiği yeni işyerinde kauçuk bölümünde pres işçisi olarak çalışmıştır. Bu durumda, davacının işyerinde yaptığı iş ve ...